ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η επιχείρηση Μιχαηλίδης Θεόδωρος & Σια Ε.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού (LED, ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων), στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού BEMS, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης καθώς και στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με κατασκευή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε ιδιωτικά αλλά και δημόσια κτήρια.

Η εταιρεία Μιχαηλίδης Θεόδωρος & Σια Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο «Energy Projects» σχεδιάζει και εγκαθιστά ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις σύμφωνα πάντα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες των πελατών της. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2011 και έκτοτε ενασχολείται με την κατασκευή φωτοβολταϊκών οικιακών εγκαταστάσεων ισχύος εώς 10KW και επιχειρηματικών ηλιακών-φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 100kw με προοπτική την ενασχόληση με μικρούς αιολικούς σταθμούς εώς 50KW, Γεωθερμικά συστήματα και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και πράσινης ανάπτυξης και επεκτείνεται πλέον σε όλους τους ενεργειακούς τομείς για υλοποίηση έργων Εξοικονόμησης ενέργειας, αντικατάστασης συμβατικών φωτιστικών με νέας τεχνολογίας LED High Efficiency,  και στις ειδικές εφαρμογές σε  κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης-ψύξης κλιματισμού.

 • image
 • image
 • image
 • image
287
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
430
ΠΕΛΑΤΕΣ
21
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η εταιρεία έχει προσχωρήσει και είναι συμβεβλημένη στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΑΗΗΕ της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. και είναι εγγεγραμμένη στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ με μοναδικό Αριθμό Μητρώου Παραγωγού Α.Μ.Π 966.

Η εταιρεία είναι επιπρόσθετα συμβεβλημένη με τη Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd, φορέα διαχείρισης Συστήματος Συλλογικής Διαχείρισης συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών με αρ. πιστοποιητικού 1139/2018.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη, ανέπτυξε και εφαρμόζει το Διεθνές Πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004+Cor1:2009 καθώς και Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 από τον φορέα DQS, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων.

Το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού περιλαμβάνει την:

 • Μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών, αιολικών και ηλιακών συστημάτων. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ενεργητικών και παθητικών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 • Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού BEMS.
 • Μελέτη, εμπορία, παραμετροποίηση ρύθμιση και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού, λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, προϊόντων φωτισμού εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, συστημάτων τηλε-ελέγχου και τηλε διαχείρησης φωτισμού και πληροφοριακών συστημάτων.
 • Μελέτη διαχείριση και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών και κτιριακών έργων. Κατασκευή έργων υποδομής.
 • Υπηρεσίες μελετών μηχανικών. Ανακαινίσεις κτιρίων. Ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και κατασκευές.
 • Έργα προστασίας περιβάλλοντος. Έργα πρασίνου και προμήθειας συναφούς εξοπλισμού.

Δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση που δημιουργήθηκε το 2008

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Η επιχείρηση Μιχαηλίδης Θεόδωρος & Σια Ε.Ε. ιδρύθηκε στις αρχές του 2011 από τους Μιχαηλίδη Θεόδωρο και Μιχαηλίδη Χρήστο, και εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, επί της οδού Τσιμισκή 6Α.

Μιχαηλίδης Θεόδωρος

Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. - MSc in Building Services Engineering Management - Ενεργειακός Επιθεωρητής κτιρίων

Μιχαηλίδης Χρήστος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Α.Π.Θ. - Ενεργειακός επιθεωρητής κτιρίων και συστημάτων κλιματισμού - Άδεια ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ

Μιχαηλίδης Παύλος

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. - Εργολάβος Δημοσίων Έργων με πτυχίο πρώτης τάξης Οικοδομικά Υδραυλικά

Όλοι οι μηχανικοί της εταιρίας μας έχουν τεχνικές ιδιότητες συναφή με την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη όλων των μηχανημάτων της διακήρυξης.

Εντούτοις συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές εξοπλισμού της εγχώριας αγοράς αλλά και του εξωτερικού.