ΕΡΓΑ

Το portfolio της εταιρίας μας περιλαμβάνει άνω των 3ΜW επιτυχημένα φωτοβολταϊκά έργα ενώ έχουμε παραδώσει άνω των 200 φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεωνσε επενδυτές ανά την Ελλάδα. Τα έργα αναφοράς παρακάτω αποδεικνύουν την επιτυχία μας στην παράδοση ποιοτικών φωτοβολταϊκών έργων.
All
Βιομάζα
Φωτισμός LED
Φωτοβολταικά