• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Κατασκευή ΦΒ σταθμού 499,90KW Στην περιοχή Ασκητές Μαρώνειας
Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου:
Inverters: Fronius International / Eco 27.0-3-S
Panels: JA Solar/JAP72S01 330SC
Βάσεις: Μονοαξονικό tracker Mecasolar – SR Hyperion 3H
Υποσταθμός: AEG 500KVA
  • Πελάτης:
  • Ισχύς: 499,90KW
  • Περιοχή: Στρύμη Μαρώνειας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ