• image
  • image
  • image
  • image
  • image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Κατασκευή ΦΒ σταθμού 499,90KW Στην περιοχή Ν.Χιλή Αλεξ/πολης Έβρου

Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου:
Inverters: FRONIUS TAURO ECO 100-3-P
Panels: LONGI SOLAR
Βάσεις: Σταθερές βάσεις αλουμινίου της εταιρίας Σταυρίδης, διπλού πασσάλου πάχους 4mm με το σύστημα της πασαλόμπηξης
Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ): Σύστημα γείωσης της εταιρίας ΕΛΕΜΚΟ
Υποσταθμός Μέσης Τάσης: ILVIEF, με Μ/Σ ισχύος 500kVA, 20/0.4 kV

  • Πελάτης:
  • Ισχύς: 499,90KW
  • Οδός: Ν.Χιλή Αλεξ/πολης Έβρου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ