• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Κατασκευή ΦΒ συστήματος ενεργειακού συμψηφισμού με έγχυση ενέργειας στο δίκτυο (Net Metering), εγκατεστημένης ισχύος 12,5KW στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης

Κατασκευή ΦΒ συστήματος ενεργειακού συμψηφισμού με έγχυση ενέργειας στο δίκτυο (Net Metering), εγκατεστημένης ισχύος 12,5KW στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης που αναμένεται να παράγει ηλεκτρική ενέργεια 17.000,00 kWh/έτος και το κέρδος από την εγκατάσταση του συγκεκριμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ανέρχεται σε 17.000.00 x 0,20 = 3.400,00 €/έτος, συμβάλλοντας στην πλήρη ενεργειακή αυτονόμηση της κατοικίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου:
Inverters: HUAWEI SUN2000 15KTL-M2 ονομαστικής ισχύος 15kW
Panels: 545W JA SOLAR ΜΟΝΟ ΜΒΒ HALF-CELL MODULE 545WATT
Σύστημα στήριξης: Αλουμίνιο επί κεραμοσκεπής
Λοιπά: Διακοπτικό υλικό, διατάξεις προστασίας, γειώσεις και αντικεραυνική προστασία, καλωδιώσεις χαλκού DC και AC, πίνακες προστασίας, ασφαλειοαποζευκτες, ασφάλειες, απαγωγείς κρουστικών υπερτάσεων DC και AC.

  • Πελάτης:
  • Ισχύς: 12,50KW
  • Οδός: Αλεξανδρούπολη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ