• image
  • image
  • image
  • image
  • image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

NET METERING 4,95KW ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (10ΚWh) ΣTΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΕΡΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΦΒ σύστημα ενεργειακού συμψηφισμού με αποθήκευση ενέργειας με σύστημα συσσωρευτών και έγχυση ενέργειας στο δίκτυο (net metering), εγκατεστημένης ισχύος 4,95KW (με δυνατότητα επέκτασης στα 10,8KW) στα ΦΒ και 10ΚWh στην αποθήκευση ενέργειας στις μπαταρίες

ΦΒ σύστημα ενεργειακού συμψηφισμού με αποθήκευση ενέργειας με σύστημα συσσωρευτών και έγχυση ενέργειας στο δίκτυο (net metering), εγκατεστημένης ισχύος 4,95KW (με δυνατότητα επέκτασης στα 10,8KW) στα ΦΒ και 10ΚWh στην αποθήκευση ενέργειας στις μπαταρίες στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης

Το ΦΒ σύστημα των 4,95KW αναμένεται να παράγει ηλεκτρική ενέργεια 7.000,00 kWh/έτος. Το κέρδος από την εγκατάσταση του συγκεκριμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ανέρχεται σε 1.300,00 €/έτος

Η απόσβεση του κεφαλαίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από 4 έτη, συνυπολογίζοντας και το κόστος τυχόν δανεισμού.

Τα συστήματα συμβάλλουν στην στην πλήρη ενεργειακή αυτονόμηση της κατοικίας εκμηδενίζοντας το κόστος Θέρμανσης, ψύξης, ηλεκτρισμού αλλά και το κόστος μετακίνησης!

Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου:
Inverters: SUNGROW-IVH SUNG SH5.0RS ονομαστικής ισχύος 5kW
Panels: JINKO SOLAR JKM 550M, 72HL4-V
Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας: 3 μπαταρίες SB SUNG SMR032 V114 3,2KWH και 1 ρυθμιστής φόρτισης SUNGROW SB SUNG SBR V114
Σύστημα στήριξης: Εξειδικευμένο σύστημα στήριξης Φβ πλαισίων επί Κεραμοσκεπής
Λοιπά: Κατάλληλες διατάξεις προστασίας, Διακοπτικό υλικό, γειώσεις και αντικεραυνική προστασία, Καλωδιώσεις χαλκού DC και AC, πίνακες προστασίας, ασφαλειοαποζευκτες, ασφάλειες, απαγωγείς κρουστικών υπερτάσεων DC και AC

  • Πελάτης:
  • Ισχύς: 4,95KW
  • Οδός: Φέρες Αλεξανδρούπολης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ