• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Σύνδεση 2 ΦΒ σταθμών αυτοπαραγωγής net metering 4,95KW έκαστο στην Αλεξανδρούπολη

Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου:
Inverters: FRONIUS Symo 5.0-3-Μ 5kW
Panels: JA SOLAR 550W
Βάσεις: Σταθερές βάσεις αλουμινίου

  • Πελάτης:
  • Ισχύς: 9,90KW
  • Οδός: Αλεξανδρούπολη Έβρου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ