• image
  • image
  • image
  • image
  • image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Σύνδεση 2 ΦΒ σταθμών αυτοπαραγωγής net metering 5.0KW και 6.0KW στην Αλεξανδρούπολη

Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου:
6.0 KW
Inverters: KOSTAL PLENTICORE plus 10 L, ισχύος 10,00KW με ονομαστική τάση εξόδου 10,31KVA, Μέγιστο βαθμό απόδοσης ηmax 97,2%,
Panels: JA SOLAR τύπος MONO PERC HALF CELL 540W μέγιστη ισχύ πάνελ 540 Wp και μέγιστης απόδοσης 21,10%.
Βάσεις: Σταθερές γαλβανισμένες βάσεις της εταιρίας Σταυρίδης
Καλώδια: DC – τύπου solar 6mm2

5.0 KW
Inverters: FRONIUS Primo 4.0-3-P του Αυστριακού οίκου FRONIUS, ισχύος 4,0KW με ονομαστική τάση εξόδου 4,0KVA, Μέγιστο βαθμό απόδοσης ηmax 97,9%,
Panels: JA SOLAR τύπος MONO PERC HALF CELL 540W μέγιστη ισχύ πάνελ 540 Wp και μέγιστης απόδοσης 21,10%.
Βάσεις: Σταθερές γαλβανισμένες βάσεις της εταιρίας Σταυρίδης
Καλώδια: DC – τύπου solar 6mm2

  • Πελάτης:
  • Ισχύς: 11,00KW
  • Οδός: Αλεξανδρούπολη Έβρου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ