ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος τουλάχιστον 250kW για θέρμανση στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο και συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος τουλάχιστον 150kW για θέρμανση στο Α’ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

  • Πελάτης: Δήμος Αλεξανδρούπολης
  • Προϋπολογισμός: 53.940,00 ευρώ
  • Έτος: 2017

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ