ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Αυτόνομα φωτοβολταικά ονομάζονται τα συστήματα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο χωρίς απαραίτητα να συνδέονται με το δίκτυο (ΔΕΗ) παρέχοντας ενεργειακή αυτονομία με τη βοήθεια φωτοβολταικων. Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να είναι και υβριδικά στην περίπτωση που συνεργάζονται και με άλλες πηγές ενέργειας όπως ένα μικρό υδροηλεκτρικό, μια ανεμογεννήτρια ή ακόμη και ένα ηλεκτροπαργωγό ζεύγος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εδώ μπορείτε να δείτε φωτογραφικό υλικό από εγκαταστάσεις φωτοβολταικών

Φωτοβολταϊκά πάνελ
Φωτοβολταϊκά πάνελ
Φωτοβολταϊκά πάνελ
Φωτοβολταϊκά πάνελ

ΣΩΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία πριν την κατασκευή του αυτόνομου φωτοβολταϊκού είναι η σωστή μελέτη, η οποία αφορά κυρίως τα φορτία που θα ηλεκτροδοτηθούν, τις ημέρες αυτονομίας και τον ετεροχρονισμό τους (δηλαδή ποιές συσκευές θα μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα).

Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η εγγενής αδυναμία των φωτοβολταϊκών να παράγουν ρεύμα σε συνθήκες συννεφιάς ή κατα τη διάρκεια της νύκτας μπορεί να ανιμετωπιστεί με την παράλληλη χρήση για παράδειγμα μιας μικρής ανεμογεννήτριας (ή ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους) μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τις απαιτήσεις για συσσωρευτές.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ως γενική αρχή, οι υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης εκτελούνται για αποτροπή κάθε περιστατικού που ενδέχεται να προκύψει στην φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η διαθεσιμότητα και η ενεργή παραγωγή και να παρατείνει την αποδοτική διάρκεια ζωής του. Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος, με δικές του δαπάνες, για την προμήθεια/ανεύρεση όλου του εξοπλισμού, των υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται στην φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, για να υλοποιήσει τις υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης.