αναβαθμίστε το ενεργειακά το ακίνητό σας

Απαλλαγείτε από τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας. Περισσότερα από το 90% των υφιστάμενων κτιρίων καταναλώνουν και άρα κοστίζουν περισσότερο από αυτό που θεωρείται ενεργειακά αποδοτικό. Ακόμα και τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί την τελευταία δεκαετία, με πρόβλεψη θερμομονωτικής προστασίας, παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις ως προς την ενεργειακή τους απόδοση. Συχνά τα προβλήματα που παρατηρούνται μπορούν να βελτιωθούν σε μεγάλο βαθμό ακόμα και με απλές παρεμβάσεις, ενώ όταν πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις απαιτούνται το κόστος των επεμβάσεων συνήθως μπορεί να αποσβεστεί μέσα σε λίγα μόλις χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια είναι σε ισχύ το επιδοτούμενο πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ” οίκον» που δίνει σημαντικά οικονομικά κίνητρα για την αναβάθμιση των ακινήτων, κάνοντας τις βελτιωτικές παρεμβάσεις ακόμα πιο προσιτές.

Η Energy Projects – ΑΦΟΙ Μιχαηλίδη Ε.Ε. προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ώστε να σας βοηθήσει τόσο στην διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον όσο και στην επιλογή των παρεμβάσεων εκείνων που αποδίδουν το μέγιστο δυνατό για το σπίτι σας.